Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

WebAdministrator

webové administrační rozhraní

Ellyo WebAdministrator je internetová aplikace, která je určena k administraci aplikací postavených na Frameworku Ellyo. WebAdministrator je určen technickým správcům aplikace – stránek, či případně programátorům. Umožňuje nastavovat základní funkce systému, jako je např. správa číselníků, entit, uživatelů, rolí, fulltextu ..atd. (více níže).  Tato aplikace není určena pro editaci textů na internetových prezentacích, ty lze editovat např. pomocí Ellyo WebPortal.

Náhledy

  Aplikací lze získat základní přehled o běhu systému, tj. velikosti dat, statistice zpracovaných dat, statistice přihlášených uživatelů, informaci o stavu fulltextu.  Lze administrovat uživatele včetně jejich rolí a práv. Je možné použít jednoduchý redakční systém (např. pro aplikace, které nejsou postaveny na Ellyo WebPortal), definovat a měnit číselníky.

 (náhled administrace - otevře se do nového okna)

Titulní strana administrace

 

  Samostatnou kapitolou jsou formuláře… tj. zpráva entit. Je zde možné měnit strukturu jednotlivých entit (např. článek, odkaz, osoba), se kterýma je v dané aplikaci pracováno. To vše bez ztráty již pořízených dat a 100% online. 

  Administrátor má možnost již pořízená data prohledávat pomocí fulltextu a to totálně bez jakéhokoliv ohledu na práva anebo např. z pohledu zvoleného uživatele. S nalezenými záznamy lze provádět hromadné operace jako je např. mazání, obnovování záznamu (lze prohledávat i smazané záznamy), nastavování práv… atd.  U každého nalezeného záznamu lze zobrazit jeho stav, historii operací s ním provedených, jeho vazby na okolní entity, jeho kategorizaci do číselníků. Lze editovat či např. zneplatnit.

  Nastavení provedená pomocí této aplikace lze exportovat do XML a přenést tak do jiné aplikace postavené na Ellyo Framework.