Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

Technický popis

architektura systému - technické požadavky

Ellyo je modulární vícevrstvý objektově založený systém (framework, platforma). Veškerý kód je napsán v Managed kódu C# verze 4.0. Běhovým prostředím je Microsoft .NET Framework. Systém je rozdělen do několika vrstev. 

Základní vrstva (sada objektů - Ellyo Core) řídí přístup do databáze a definuje základní skupinu entit (uživatel, právo, role, číselník, relace, fulltext ..atd.). Vrstva Ellyo Bussiness rozšiřuje základní vrstvu o další entity (aplikace, článek, odkaz, obrázek, kontakt … atd.), umožňuje definování nových entit, rozšiřuje základní entity o další vlastnosti (např. historie změn).  Tyto dvě základní vrstvy jsou neměnné a jsou pro všechny výsledné aplikace stejné. To zajišťuje, že jejich funkčnost je ověřena na mnoha projektech a zároveň je i prověřena jejich výkonnost. Další vrstvy mohou rozšiřovat funkce pomocí zavedených objektových principů .NET Frameworku.  Část AppBusiness je vrstvou, která reflektuje požadavky zadavatele, v případě potřeby zavádí další entity (např. auto, budova ..atd.) nebo přidává či rozšiřuje funkčnost předchozích vrstev. Prezentační vrstva může být řešena např. pomocí Ellyo Web Portál či je realizována např. jako klasická Windows Form aplikace.

Technické požadavky na straně serveru:

Ellyo používá jako běhové prostředí Microsoft .NET Framework 4.0, doporučeným operačním systémem je Windows Server 2003 a novější. Použitou databází je Microsoft SQL Server 2005 (pro menší aplikace - prezentace je možno použít i Express edici), komunikace probíhá prostřednictvím ADO .NET.

Technické požadavky na straně klienta, uživatele systému:

 V případě internetové prezentace - aplikace je jediným požadavkem moderní prohlížeč podporující javascript a Xhttp request  (tj. AJAX) - tj. jakýkoliv moderní prohlížeč. Doporučujeme Internet Explorer 7.0 a novější nebo Mozilla Firefox 2.0 a novější. Je možné přizpůsobit, na přání zadavatele, výslednou prezentační část dle jeho potřeb. Ellyo nevyžaduje instalaci žádného podpůrného software na straně klienta. Není tedy potřeba Flash, ActiveX, SilverLight, .NET Framework,  Java Framework či jiné běhové prostředí. Prezentační vrstva však může být na základě žádosti zadavatele doplněna i o tyto technologie.
 

 V případě klasické Windows aplikace je potřeba na straně klienta zajistit instalaci Microsoft .NET Framework 4.0. Ten je standardní součástí Windows XP a novější, do Windows 2000 lze doinstalovat.