Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

Reference

Projekt výzkumu, vývoje a inovací VG20102014042 - Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Projekt je řešen a financován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky Ministertva vnitra ČR. Pro projekt použit redakční systém a fram..  celý článek

Grantový systém ČZU – internetová aplikace pro podávání, zpracování a evidenci grantových přihlášek pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Systém pokrývá všechny oblasti životního cyklu grantové přihlášky a to od podávání projektů, příjmu, oponování, grantové komise, psaní průběžných a závěrečn..  celý článek

Portál zabývající se Vědou a Výzkumem v ČR. Obsahuje zpravodajství a blogy. Spuštěno v testovacím režimu. Datum spuštění: 2009 Adresa stránek: (zrušeno) Použité technologie: Ellyo WebPortál, .NET 4.0, MS SQL 2008  celý článek

ISPaV – informační systém projektů a výsledků Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. . Tato aplikace slouží pro evidenci výsledků činnosti zaměstnanců VÚRV, v.v.i., jejich předávání do rejstříku informací o výsledcích - RIV a pro evidenci projektů řešených ve VÚRV, v.v.i. ato aplikace slouží pr..  celý článek

Infobanka slouží jako zdroj informací o programech, projektech, výsledcích a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje ministerstva. Jedná se o rozsáhlý portál bežící na redakčním systému Ellyo WebPortál. Datum spuštění: 2009 (2011 - mírný redesign webu) Adresa aplikace: Použité technologie..  celý článek

Autoprovoz je intranetová aplikace, která je provozována NKÚ (www.nku.cz). Cílem aplikace je umožnit efektivní správu a kontrolu prostředků pro autoprovoz NKÚ, ulehčení žádání o zapůjčení auta a evidenci jízd zaměstnanců. Aplikace obsahuje část rezervačního systému, který umožň..  celý článek

Aplikace Telefony slouží k zobrazování statistik provedených telefonních hovorů zaměstnanců NKÚ. Cílem aplikace je zobrazit přehledně formou přehledů a grafů informace o hovorech za organizační jednotky NKÚ a zároveň i možnost nechat zobrazit konkrétnímu zaměstnanci jeho telefo..  celý článek

Oficiální stránky ÚSP Těchobuz - Ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Stránky slouží k seznámení s posláním ústavu, můžete si přečíst například něco o historii nebo současnosti ÚSPMP.Dále si můžete prohlédnout interiéry zámku, stručně nahlédnout do péče o naše klienty a nebo se třeba podíva..  celý článek

Informační systém pro evidenci a předání do RIV výsledků výzkumu pro - Výzkumný ústav potravinářského průmyslu. Aplikace slouží pro vnitřní potřeby výzkumné organizace, převážně pro vyplňování informací o výsledcích výzkumné činnosti. Umožňuje vytvoření XML souboru pro předání do . Obsahuje schvalo..  celý článek

Internetová aplikace, která slouží k sledování a vyhodnocování přínosů výsledků projektů výzkumu MZe. Hlavní náplní aplikace je sběr dat od uživatelů (včetně kontrolních a schvalovacích mechanismů) a jejich následné přehledné reportování. V aplikaci existují tři skupiny uživatelů, kdy..  celý článek