Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

VURV ISPaV – informační systém projektů a výsledků Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. . Tato aplikace slouží pro evidenci výsledků činnosti zaměstnanců VÚRV, v.v.i.,  jejich předávání do rejstříku informací o výsledcích - RIV a pro evidenci projektů řešených ve VÚRV, v.v.i. ato aplikace slouží pro evidenci výsledků činnosti zaměstnanců VÚRV, v.v.i.,  jejich předávání do rejstříku informací o výsledcích - RIV a pro evidenci projektů řešených ve VÚRV, v.v.i.       

Datum spuštění: 2009
Adresa aplikace: (pouze pro vnitřní potřeby společnosti, stránky ústavu: www.vurv.cz)
Použité technologie:  .NET 4.0, MS SQL 2008

Systém obsahuje následující moduly:

 • Evidence osob: obsahuje evidenci kontaktních údajů o zaměstnancích a externích partnerech (např. spoluředitelé výsledků) včetně historie příjmení, organizačních informacích (např. zařazení do organizační struktury), přiřazení ke společnostem
 • Evidence firem: obsahuje veškeré kontaktní a další informace  o firmách
 • Evidence projektů: obsahuje veškeré informace projektech z oblasti VaV včetně přidělených financí a řízení kapacit zaměstnanců
 • Evidence výsledků: obsahuje veškeré informace vyžadované pro předání výsledku do RIV, umožňuje operace s výsledky usnadňující práci s výsledky jako např. změnu typu výsledku a vytvoření kopie, výsledky podléhají schvalovacímu procesu, který lze plně administrovat. Modul umožňuje export výsledků do formátu XML pro předání do RIV. U výsledků je automaticky vypočítáváno bodové hodnocení dle platné metodiky rady vlády, která se každý rok mění. Z tohoto důvodu administrace aplikace umožňuje změnit algoritmus výpočtu za běhu a bez pozastavení aplikace.
 • Tiskové sestavy: systém obsahuje více než 50 tiskových sestav a to i včetně sestavy pro bibliografické citace výsledků, dotazníku atestace a sestav pro hodnocení pracovníků. Sestavy lze měnit a přidávat pomocí administračního nástroje za běhu aplikace.
 • Administrace aplikace: umožňuje měnit texty v aplikaci, číselníkové údaje, nápovědy k jednotlivým obrazovkám, evidenci časopisů a sborníků, administraci kanceláří, telefonů a org. Struktury, definování schvalovacích procesů, administrace uživatelů. K aplikace je samozřejmě dodán databázový administrační nástroj Ellyo WebAdministrátor, který umožňuje administrování dalších částí aplikace, jako je např. změna výpočtových algoritmů či např. plná správa tiskových sestav.

Obecné vlastnosti systému

 • Plná administrace datových formulářů: administrátor může přidávat nebo měnit políčka u všech formulářů v systému
 • Řízení přístupu pomocí uživatelských práv a rolí: přístup uživatelů k systému a k uloženým záznamům je plně řízen a tento přístup lze definovat v administraci
 • Systém obsahuje možnost diskutovat v kontextu nějakého záznamu (např. o daném výsledku)
 • Systém umožňuje přiložit libovolný počet souborů k libovolnému záznamu (k osobě např. prac. Smlouvu, k výsledku nascanované materiály)
 • Veškeré operace ze systémem jsou logovány a mohou být případně reportovány
 • Systém notifikuje uživatele o vybraných událostech emailem (např. přidání do řešitelského týmu či informace o zaslané zprávě)
 • Veškeré záznamy jsou fulltextově indexovány a systém umožňuje hledání ve všech uložených informacích

Galerie