Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

Ellyo

aplikační framework - redakční systém - portálový systém

Ellyo je aplikační Framework, který je určen pro vytváření internetových aplikací, prezentací a portálů, klasických Windows aplikací pro správu informací, ale i např. aplikací pro mobilní telefony. Ellyo lze použít pro provoz redakčního systému (viz. Ellyo Web Portal), ale i jako např. knowledge management aplikaci běžící pod MS Windows (viz myData).

V systému vytvořeném pomocí Ellyo lze zakládat libovolné entity (např. osoba, článek, odkaz… atd.), spravovat uživatelská práva a role, vytvářet uživatelské skupiny, hledat pomocí fulltextového hledání ve všech záznamech, vytvářet a spravovat číselníky a zařazovat jednotlivé entity do těchto číselníků, vytvářet logické vazby mezi jednotlivými entitami, .. atd.

Veškeré operace lze provádět pomocí zdokumentovaných funkcí nebo pomocí administračního rozhraní (viz. WebAdministrator). Primárním účelem Ellya je tedy usnadnění tvorby aplikací pracující s daty, k nimž je potřeba řídit přístup pomocí uživatelských práv a rolí.

  Zvolíte-li řešení postavené na Ellyo, získáte sadu výkonných funkcí, které jsou již odzkoušeny na desítkách projektů. Ellyo je zcela nezávislé na GUI – grafickém vzhledu výsledné aplikace, lze jej přizpůsobit jakýmkoliv Vašim požadavkům. Výsledná aplikace, ať už webová či Windows může používat jednotlivé fragmenty Ellya, části, které nevyhovují pro danou aplikaci mohou být vyměněny (více viz. architektura systému). Ellyo lze plně přizpůsobit potřebám zadavatele.