Ellyo
aplikační framework - redakční systém - portálový systém

Ellyo Web Portál

šablonovací – redakční systém

Ellyo Web Portál je redakční systém, který je určen pro vytváření internetových aplikací, prezentací a portálů.

  Stránky zobrazované pomocí redakčního systému Ellyo jsou plně graficky skinovatelné (jejich vzhled lze libovolně měnit) a je možno i přidávat a měnit funkcionalitu jednotlivých součástí stránek. Oproti ostatním systémům vyniká Ellyo Web Portál obrovskou modularitou, snadností ovládání a funkcemi, které jsou standardní součástí redakčního systému. Při návrhu stránek či aplikace lze využít funkce řízení přístupu pomocí přístupových práv a rolí. Je možné tak dovolit přístup do části stránek pouze určené skupině uživatelů a řídit nabízené funkce daným skupinám uživatelů. Vzhled a funkci stránek je možné přizpůsobit plně potřebám zadavatele. Stránky mohou obsahovat neomezené množství stránek a pod-stránek, veškerý obsah je indexován a k dispozici přes fulltextové vyhledávání. Stránky lze spustit pod libovolnou doménou a to na infrastruktuře dodavatele, libovolném web-hostingu či na infrastruktuře zadavatele.

  Prezentační vrstva je realizována pomocí ASPX stránek a Javascriptu za použití technologie AJAXu. Aplikační část prezentační  vrstvy (code-behind stránky ASPX) je realizována použitím minimálního množství kódu, jsou používány bussiness a další vrstvy systému Ellyo.  Výkonnost systému zajišťuje předkompilovaní business a core vrstvy před nasazením systému  a on-time kompilace prezentační vrstvy na straně serveru do binární formy. Je tedy možné měnit vzhled výsledných stránek, aniž by bylo nutné web znovu kompilovat, stačí upravovat jednotlivé ASPX stránky a ASCX komponenty.

  Jednotlivé části stránek jsou cachovány dle přání zadavatele, core vrstva Ellya využívá odladěné a optimalizované SQL dotazy využívají výhod Microsoft SQL Serveru 2005, které byly navrženy s ohledem na maximální výkon a jejich funkčnost je již ověřena na jiných portálech a systémech. Ellyo Web Portál je systémem šablonovacím, lze tedy nadefinovat jednu šablonu (MasterPage) a měnit pomocí této šablony layout všech stránek výsledného webu. Prezentace jednotlivých entit je realizována pomocí ASCX komponent, lze tedy měnit i parciální součásti stránek s ohledem na prezentovaný objekt.

  Ellyo umožňuje nadefinování vlastních objektů či rozšíření funkčnosti standardních objektů, které již Ellyo obsahuje (článek, soubor, odkaz … atd.).  Veškeré změny provedené uživately systému jsou logovány a mohou být na vyžádání reportovány (např. historie záznamu, seznam stažených soborů, přihlášení uživatele do systému .. atd.). Práce uživatelů je řízena uživatelskými právy a rolemi, které lze libovolně definovat v administrační části systému. Lze taktéž vytvářet skupiny uživatelů a práva a role vztahovat k těmto skupinám.  V administrační části lze taktéž definovat libovolné číselníky a přístup skupin uživatelů k těmto číselníkům.

  Data systému jsou uložena v přehledných relačních tabulkách .. jsou tedy k dispozici  dalším systémům od jiných dodavatelů a to buďto přístupem do databáze anebo za využití webových služeb, kde je výměnným datovým formátem XML.